FIRMAET Isabel hjemmeservice tilbyr omfattende tjenester innen rengjøring av kontorer  og brukslokaler i Oslo og Akershus – området. Vi ansetter spesialiserte arbeidstakere med lang erfaring. Alle arbeider knyttet til rengjøring i Deres firma blir utført på en solid, profesjonell måte.  

 

  Våre basistjenester for firmaer omfatter:

 

- løpende renhold og vedlikehold av kontorarealer,
 

- rengjøring etter oppussing,


- vask av vinduer, vegger, og tak,
 
Meeting Room

- rengjøring av kantiner og spisesaler

 

- rengjøring av handelsarealer,

 

- hus- og leilighetsvask.
canteen

 

Priser på rengjøring av alle typer arealer blir fastsatt individuelt, på et møte med kunden. Hovedfaktorer som påvirker prisen er:

  • areal (antall kvadrattmeter)
  • type overflate
  • hyppighet av tjenesten
  • omfang av arbeider
  • antall ansatte
  • kundens ekstra ønsker

Vi inviterer til samarbeid med oss.